Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
W sumie: 371126

Terminy bierzmowania

Na naszej stronie pod zakładką „Terminy bierzmowania” (link:http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=42) można zapoznać się z harmonogramem udzielania sakramentu bierzmowania w poszczególnych dekanatach. W dekanatach z niewyznaczonymi terminami informacji udzielają Księża Proboszczowie po ich ustaleniu z Księżmi Dziekanami.

Dzień skupienia dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych

Drodzy Katecheci świeccy i Siostry zakonne,

przypominam o zbliżających się dniach skupienia, które odbędą się:

Dla rejonu brzeskiego, mieleckiego i tarnowskiego:
1 grudnia, godz. 10.00 – Tarnów, aula Jana Pawła II przy bazylice katedralnej.

Dla rejonu nowosądeckiego:
15 grudnia, godz. 10.00 – Nowy Sącz, aula przy kolegiacie św. Małgorzaty.

Po części warsztatowej o godz. 12.00 w tarnowskiej Katedrze oraz sądeckiej Bazylice będzie sprawowana Msza święta.

Warsztaty przeprowadzi ks. Mariusz Jachymczak – kustosz sanktuarium w Lipnicy Murowanej.

Udział w dniu skupienia jest obowiązkowy.

Ks. Tomasz Lelito

Wojewódzki Konkurs Biblijny – materiały na etap rejonowy

Fragmenty książki wymagane do etapu rejonowego dostępne są na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Aby pobrać kliknij w okładkę powyżej.

15 listopada 2018: szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej


 

Olimpiada Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”

Wszelkie informacje oraz materiały do pobrania ze strony internetowej Olimpiady Teologii Katolickiej: https://otk.pl/

Terminy Olimpiady Teologii Katolickiej „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”:
15.11.2018 – etap szkolny
27.02.2019 – etap diecezjalny (Tarnów)
28-30.03.2019 – etap ogólnopolski (Opole)

UWAGA: Konkurs o bł. Karolinie

Zespół Szkolno – Przedszkolny, oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym pt. „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
Jan Paweł II

Zagadnienia rozszerzające temat:

1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
5. Rodzina kolebką wartości.
6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:
 praca plastyczna – format i technika dowolna
 prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
 klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 klasy VII, VIII i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Materiały do pobrania: XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny

Pielgrzymka katechetów i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy katechetów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich zaangażowanych w dzieło wychowywania młodego pokolenia na diecezjalną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku. Program:

9.30 – przyjazd do sanktuarium

10.00 – konferencja ks. dra Stanisława Bilskiego – kustosza sanktuarium

11.00 – Msza święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza

12.00 – Agapa

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2018/2019

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Ufamy, że czytanie tych fragmentów Słowa Bożego pogłębi w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu bierzmowania  i będzie budzić pragnienie życia w mocy Ducha Świętego.

Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny (13 marca 2019 r.), diecezjalny (25 kwietnia 2019 r.) oraz finał ogólnopolski (10-11 czerwca 2019 r.).

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Czytaj dalej

DIECEZJALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO

DIECEZJALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO

obowiązujący w Diecezji Tarnowskiej
ad experimentum w roku szkolnym 2018/2019

opracowany przez
Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

PROGRAM RAMOWY I SZCZEGÓŁOWY – POBIERZ!!!


DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

Dekret


PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (I TRZECICH KLAS GIMNAZJALNYCH)

Kryteria – dokument PDF
Kryteria – do druku w DOC


MATERIAŁY FORMACYJNE NA PAŻDZIERNIK 2018

Katecheza – POBIERZ!!!

Celebracja liturgiczna – POBIERZ!!!


MATERIAŁY FORMACYJNE NA WRZESIEŃ 2018

Konferencja dla Rodziców – POBIERZ!!!

Katecheza – POBIERZ!!!

Celebracja liturgiczna – POBIERZ!!!

Katecheza o warunkach dobrej spowiedzi – dla klasy siódmej i nie tylko…


 

Biuletyn katechetyczny 2018/2019

Pobierz Biuletyn Katechetyczny W MOCY DUCHA BOŻEGO. KATECHIZACJA 2018/2019.

W Biuletynie Katechetycznym m.in.:
– terminy najważniejszych dla katechetów wydarzeń;
„Dni katechetyczne 2018” – wskazania dla katechetów, którzy przeprowadzą „katechezę ćwiczeniową” oraz wygłoszą w ramach tego wydarzenia referat na temat chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu;
Artykuł o patriotyzmie;
– Ważniejsze zmiany w prawie oświatowym;
– i inne.

Biuletyn DOC

Biuletyn PDF

Odprawy Katechetyczne 2018 – harmonogram i program spotkania

ODPRAWA KATECHETYCZNA 2018
DLA KSIĘŻY

1. 29 sierpnia 2018 (środa) w Nowym Sączu w auli przy bazylice kolegiackiej
– godz. 9.30

Uczestniczą księża z dekanatów:
Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz Centrum, Nowy Sącz Wschód, Nowy Sącz Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.

2. 30 sierpnia 2018 (czwartek) w Tarnowie w auli WSD – godz. 9.30

Uczestniczą księża z dekanatów:
Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębica Wschód, Dębica Zachód, Mielec Południe, Mielec Północ, Ołpiny, Pilzno, Pustków, Radomyśl, Szczucin, Tuchów, Tarnów Północ, Żabno.

3. 31 sierpnia 2018 (piątek) w Tarnowie w auli WSD – godz. 9.30

Uczestniczą księża z dekanatów:
Bochnia Wschód, Bochnia Zachód, Brzesko, Czchów, Lipnica, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Tarnów Południe, Tarnów Wschód, Tarnów Zachód, Uście, Wojnicz, Zakliczyn.

Program odprawy katechetycznej dla Księży:

930 – modlitwa brewiarzowa ( w Nowym Sączu w Bazylice / w Tarnowie w kaplicy seminaryjnej)

945 – rozpoczęcie: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż (w Nowym Sączu aula przy Bazylice /w Tarnowie aula WSD)

1000 – wykład I: Przemoc wobec dzieci i młodzieży, jej rodzaje i konsekwencje wynikające z prawa cywilnego i kościelnego – ks. dr Tadeusz Michalik

1030 – wykład II: Katecheza czy lekcje religii? Prezentacja nowej Podstawy Programowej Religii, przedstawienie i uzasadnienie potrzeby opracowania tarnowskiego Programu Nauczania Religii oraz tarnowskich podręczników do nauczania religii w szkołach i przedszkolach – ks. dr Tomasz Lelito

1100 – prezentacja nowego Katechizmu dla bierzmowanych oraz planu przygotowania kandydatów do bierzmowania wg programu diecezjalnego – ks. dr Tomasz Lelito

1120 – Ogłoszenia i komunikaty:

– Komunikaty kanclerza kurii diecezjalnej w Tarnowie – ks. dr hab. Robert Kantor

– kalendarium wydarzeń – ks. dr Michał Dąbrówka

– wystąpienie Rektora WSD w Tarnowie – ks. dr hab. Andrzej Michalik

1140 – Katechizacja 2018/2019 – ks. dr Tomasz Lelito

1150 – Słowo Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

ok. 1245 – obiad


ODPRAWA KATECHETYCZNA 2018
DLA SIÓSTR ZAKONNYCH ORAZ KATECHETÓW ŚWIECKICH

1. 29 sierpnia 2018 (środa) w Nowym Sączu w auli KANY przy ul. Kunegundy 12 a – godz. 9.30

Uczestniczą siostry zakonne i katecheci świeccy z dekanatów:
Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz Centrum, Nowy Sącz Wschód, Nowy Sącz Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.

2. 30 sierpnia 2018 (czwartek) w Tarnowie w auli Jana Pawła II przy bazylice katedralnej – godz.9.30

Uczestniczą siostry zakonne i katecheci świeccy z dekanatów:
Bochnia Wschód, Bochnia Zachód, Brzesko, Ciężkowice, Czchów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica Wschód, Dębica Zachód, Lipnica, Mielec Południe, Mielec Północ, Ołpiny, Pilzno, Porąbka Uszewska, Pustków, Radłów, Radomyśl, Szczepanów, Szczucin, Tuchów, Tarnów Południe, Tarnów Północ, Tarnów Wschód, Tarnów Zachód, Uście, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Plan odpraw katechetycznych dla sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich:

930 – Rozpoczęcie spotkania – ks. dr Robert Dytko

940 – Słowo Biskupa Stanisława Salaterskiego

1010 – wykład: Chrześcijański kształt patriotyzmu – ks. dr Robert Dytko

1050 – Przerwa

1120 – Katechizacja 2018/2019 – prezentacja wydarzeń

1140 – Przejście na Mszę świętą:

– Nowy Sącz – Kościół na cmentarzu naprzeciwko Kany

– Tarnów – Bazylika Katedralna

1200 – Msza święta z homilią

1245 – zakończenie spotkania

BIERZMOWANIE


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według programu diecezjalnego


W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO


celebracje katechezy konferencje


MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ