Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Odwiedziny na naszej stronie:

Strony

Strony|Wejścia |Wyszukiwanie

 • Ostatnie 24 godziny: 0
 • Ostatnie 7 dni: 0
 • Ostatnie 30 dni: 0
 • Aktualnie online : 0

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
W sumie: 262790

ks. Tomasz

Adwentowy dzień skupienia dla katechetów świeckich

Szanowni katecheci, zapraszam na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się w Tarnowie oraz Nowym Sączu. Dzień skupienia jest obowiązkowy dla katechetów świeckich. Szczegóły, daty, godziny i program dni skupienia zamieszczam poniżej. Ks. Tomasz Lelito

Adwentowy dzień skupienia dla katechetów świeckich

Aby doprowadzić ucznia do  głębokiej zażyłości
z Chrystusem…

 

Prowadzący: Ks. dr Stanisław Bilski – kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie

 

Termin I – 2 grudnia 2017 r. w Tarnowie:

1000   Rozpoczęcie w auli Jana Pawła II – ks. dr Robert Dytko

1005   Konferencja – ks. dr Stanisław Bilski

1045   Komunikaty i podsumowanie – ks. dr Robert Dytko

1100   Eucharystia w Katedrze z homilią ks. dra Stanisława Bilskiego

1200   Zakończenie dnia skupienia

 

Termin II – 9 grudnia 2017 r. w Nowym Sączu:

1000   Rozpoczęcie w auli przy bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu – ks. dr Tadeusz Michalik

1005   Konferencja – ks. dr Stanisław Bilski

1045   Komunikaty i podsumowanie – ks. dr Tadeusz Michalik

1100   Eucharystia w Katedrze z homilią ks. dra Stanisława Bilskiego

1200   Zakończenie dnia skupieni

XV Ogólnopolski konkurs o bł. Karolinie

Zespół Szkolno–Przedszkolny,  oddziały PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XV Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym pt. „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..”

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci Bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 120 – rocznicy urodzin Bł. Karoliny Kózkówny

Uczestników prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu poetyckiego lub obrazu własnych refleksji nawiązujących do hasła konkursu.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły i osobiste przemyślenia.
Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:
1. Błogosławiona Karolina uczennicą Ducha Świętego
2. Dary Ducha Świętego.
3. Owoce Ducha Świętego.
4. Dzielmy się dobrocią jak Karolina.
5. Karolina uczy przyjmować i żyć darami Ducha Świętego.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe – (tylko praca plastyczna);
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • klasy VII i klasy gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki);
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Materiały do pobrania: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

W dniu 21 października (sobota) odbędzie się diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na okolicznościowych plakatach, które zostały rozesłane do każdej parafii. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

 Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców
Plakat_nauczyciele2017

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Księża Proboszczowie, Katecheci!

Poniżej zamieszczamy opracowane na nowo zasady i kryteria przygotowania do bierzmowania, które uwzględniają zarówno szkołę podstawową, jak i funkcjonujące jeszcze gimnazja. Dokument można pobrać pod adresem:  http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/prawok/Kryteria-bierzmowanie.pdf lub pod linkami:

Kryteria-bierzmowanie

Kryteria-bierzmowanie cz-b (w wersji czarno-białej)

Tarnów, 29 września 2017 r.

Nasz znak :OF.I/3.3/1.20/17

 

 

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

 I.                   Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata i ma miejsce
w szkole podstawowej oraz gimnazjum. W szkole podstawowej rozpoczyna się w klasie szóstej, natomiast w gimnazjum w klasie pierwszej. Przygotowanie to zwieńczone jest przyjęciem sakramentu bierzmowania odpowiednio w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w klasie trzeciej gimnazjum.

Przez cały czas trwania przygotowania kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w katechizacji szkolnej oraz w katechezach w mniejszych grupach, organizowanych przy parafii, do której należą. Miejscem katechez parafialnych są parafialne salki katechetyczne. Ponadto kandydaci powinni uczestniczyć w specjalnych celebracjach, które mogą być organizowane tylko w kościołach lub kaplicach na terenie parafii. Katechezy parafialne powinny być prowadzone przez duszpasterzy we współpracy z odpowiednio przygotowanymi animatorami świeckimi. Tematykę oraz częstotliwość spotkań i celebracji określa program zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego, natomiast właściwe pomoce w formie konspektów do spotkań w grupach i celebracji zostały wydane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dopuszcza
się przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów, którzy wyrażą taką wolę,
w programie formacyjnym „Młodzi na progu”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej oraz w klasie drugiej gimnazjum należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej, składanym przez uczniów przed dekanalnym
lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów
do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo Biblos.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia
z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór
u katechety szkolnego.

Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

 

II.                Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

- w deklaracji przyjęcia sakramentu,

- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,

- w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej),

- w udziale w rekolekcjach lub dniach skupienia,

- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,

- w nienagannej postawie religijno-moralnej,

- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

 

                                                  + Stanisław Salaterski

                                                  Wikariusz Generalny 

 

XVI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych

W imieniu Wydziału Teologicznego UŚ oraz Wydziału Katechetycznego w Katowicach

zapraszamy na

XVI Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych

Temat konferencji:

 Autyzm – wyzwanie współczesnej katechezy

Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach od 21.09 (początek godz. 18.00) do 24.09.2017 r. (zakończenie godz. 12.00).

Podczas spotkania pragniemy zająć się następującymi zagadnieniami:

 1. Problemy psychologiczno-pedagogiczne
 2. Wsparcie rozwoju
 3. Trudności wychowawcze
 4. Aktualności: problemy szkolne, prawne, metodyczne, reforma systemu oświaty
 5. Spotkanie z autorami pomocy dla szkół specjalnych

 

  

Zgłoszenia do 19 września 2017 roku

Koszt: 240  zł

Kontakt – zgłoszenia:

Tel. kom: 697027939 – po godz. 15.00

 e-mail: sosna.oligo@op.pl

Wspólna droga wymaga modlitwy

baner-dekoracyjny-na-v-synod-diecezji-tarnowskiej-wzor-03

Pielgrzymka katechetów

Siostry Katechetki, Panie i Panowie Katecheci!

Przypominamy o zbliżającej się pielgrzymce do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie koło Tarnowa. Udział w pielgrzymce jest obowiązkowy dla sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich, niemniej jednak prosimy, aby to spotkanie potraktować jako pielgrzymkę wiary i zawierzenia Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i  bł. Karoliny naszej posługi, nas samych, naszych rodzin oraz uczniów, dla których jesteśmy katechetami.

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 7 października o godz. 9.30. W planie spotkania przewidujemy modlitwę różańcową, konferencję, którą wygłosi Wikariusz Biskupi ds. Formacji Duchowieństwa ks. dr Krzysztof Bułat oraz uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego.

pobrane

Zaproszenie na film: DWIE KORONY

Drodzy katecheci! Serdecznie polecam Wam i Waszym uczniom film o św. Ojcu Maksymilianie M. Kolbe pt. DWIE KORONY – święty jakiego nie znał świat, który pojawi się w polskich kinach od 13 października br. Na terenie naszej diecezji projekcja odbędzie się m.in. w kinie Sokół w Nowym Sączu 2 października 2017 r. Dla katechetów organizatorzy posiadają bardzo ciekawa ofertę w postaci darmowych wejściówek. Poniżej zamieszczam plakat filmu oraz link do zgłoszeń udziału w projekcji.

Link: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Bezplatne-zaproszenia-na-film-Dwie-korony

najnowszy_plakat_bez_logo_średni

VII Tydzień Wychowania

tw7-baner

Wykłady, modlitwa, konkurs o tematyce Maryjnej, wystawa i piknik rodzinny – m.in. tak będzie przebiegał VII Tydzień Wychowania w Tarnowie. Organizuje go Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.

PROGRAM DLA TARNOWA I OKOLIC

13.09.2017 r. (środa)

Katolicka Szkoła Podstawowa, Tarnów, ul. Warzywna 3

18.00 – Uroczysta Msza św.; ks. prof. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

18.45 – Wykład: Maryja wychowawczynią pokoleń; ks. dr Czesław Noworolnik, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

19.25 – Ogłoszenie konkursu o tematyce Maryjnej

19.40 – Prezentacja W drodze do Maryi; Katarzyna Duraj, Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie

20.00 – Apel Fatimski

Spotkaniu towarzyszy wystawa Oblicza Maryi w naszych domach; Marta Odbierzychleb, Polish Arts Club, grupa ARTPO w Chicago

16.09.2017 r. (sobota)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Sacré Coeur, Tarnów, ul. Pszenna 3

10.00 – Piknik Rodzinny (program artystyczny, wspólne gry i zabawy)

11.30 – Modlitwa Różańcowa

12.00 – Uroczysta Eucharystia na zakończenie Tygodnia Wychowania;

ks. dr Tomasz Lelito, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Tarnowskiej

INFORMACJE: www.tarnow.ksw.plwww.zsk-tarnow.edu.plwww.zsp-sacre-coeur.pl

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

KATECHEZA PARAFIALNA