Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
W sumie: 328320

V Synod Diecezji Tarnowskiej – przygotowania katechetyczne

W naszej diecezji rozpoczęły się prace przygotowawcze V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Kościół na wzór Jezusa Chrystusa”. Do współpracy zapraszamy wszystkich katechetów, posługujących na terenie naszej diecezji. W związku z ww. wydarzeniem prosimy na następujące formy zaangażowania:

1. Modlitwa w ramach katechezy w intencji dobrego i owocnego przebiegu Synodu;

2. Nadsyłanie wszelkich uwag i propozycji dotyczących szeroko rozumianego dzieła katechetycznego (np.; uwagi co do form organizacyjnych katechezy, przygotowanie do sakramentów świętych, uwagi rodziców i nauczycieli na temat katechizowania, uwagi i propozycje samych katechetów). Zebrane informacje prosimy przesyłać na adres Wydziału Katechetycznego naszej Kurii: wydzkate@diecezja.tarnow.pl do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Informacje te pomogą w sformułowaniu odpowiednich ankiet, które zostaną rozesłane w kolejnym etapie prac synodalnych;

3. Na nowy rok szkolny 2017/2018 zostaną opracowane i udostępnione konspekty katechez związane z Synodem;

4. Informacje i pomoce będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej. Poniżej publikujemy  modlitwę śpiewaną dla dzieci w intencji Synodu do pobrania w formie mp3:

Modlitwa śpiewana dla dzieci w Intencji Synodu

*************************************************************

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,

pragniemy razem wyruszyć w drogę,

aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,

napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, 

abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości

otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.

Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,

abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością

odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii

budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,

abyśmy napełnieni Twoimi darami,

odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego

w jedności z całym Kościołem powszechnym.

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,

prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!

Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!

Święta Kingo, módl się za nami!

Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,

módlcie się za nami!

 

 

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

KATECHEZA PARAFIALNA