Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
W sumie: 314466

Konkurs Maryjny

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie wraz
z Katolicką Szkołą Podstawową w Tarnowie serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Tarnowskim Konkursie Maryjnym Maryja wychowawczynią pokoleń pod patronatem J.E. ks. bp. Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego.

W 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę Objawień Fatimskich proponujemy konkursy:

plastyczny dla przedszkoli: Mój portret Maryi,

plastyczny dla klas I-III szkół podstawowych: Maryja i ja – Kim jest dla mnie?

literacki dla klas IV-VII szkół podstawowych: wiersz o tematyce Maryjnej,

literacki dla klas II-III gimnazjum: Kartka z pamiętnika Maryi (jeden dzień z Jej życia).

Regulaminy, Karty zgłoszeń, afisze i.in. do pobrania pod linkiem: http://tarnow.ksw.pl/konkurs-maryjny/

Ich celem jest: głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej; uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzenie religijne, artystyczne, etyczne oraz humanistyczne a także pobudzenie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym.

Tarnowski Konkurs Maryjny adresowany jest do dekanatów Tarnowa. Zostanie ogłoszony 13.09.2017 r. podczas VII Tygodnia Wychowania Maryja wychowawczynią pokoleń w czasie uroczystego spotkania w Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnowie. 

Prosimy serdecznie o jego popularyzację w swoich parafiach, przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych oraz zachęcenie katechetów wraz z dziećmi do uczestnictwa. 

Każdy konkurs posiada odrębny regulamin, kartę zgłoszenia oraz komisję oceniającą – JURY, powołaną przez organizatorów. Konkursy prowadzone będą w drodze dwustopniowych eliminacji: szkolnych oraz miejskich.

Zgłoszenie do wszystkich konkursów eliminacji miejskich odbędzie się poprzez przesłanie indywidualnej karty uczestnictwa oraz prac w terminie od 12 do 15 grudnia 2017 r. na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów lub złożenie w budynku szkoły
w godzinach 9-14. Zwycięzcy konkursów zaprezentują swoje prace publiczności podczas Koncertu Laureatów, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 2.02. 2018 r. Miejsce i szczegóły koncertu zostaną podane w terminie późniejszym.

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ

KATECHEZA PARAFIALNA