Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”

Serdecznie zapraszamy do zainteresowania się konkursem, którego jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej.

Wszelkie szczegóły, w tym regulamin oraz karty zgłoszeń, można znaleźć na stronie: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=5646