Dziękczynienie za sakrament bierzmowania w Starym Sączu

Przypominamy i serdecznie zapraszamy młodzież z klas trzecich gimnazjalnych oraz pierwszych ponadgimnazjalnych na  dziękczynienie za przyjęty sakrament bierzmowania, które odbędzie się we czwartek 14 czerwca 2018 r. przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:00, zaś Mszy św. przewodniczył będzie JE Ksiądz Biskup Andrzej Jeż. Wyjazd na spotkanie należy zgłosić w szkole (wycieczka szkolna). Duszpasterzy i katechetów prosimy o zachęcanie młodzieży do udziału w dziękczynieniu oraz zgłaszaniu grup w wydziale katechetycznym.

Plan spotkania:

9.00 – Przyjazd i rejestracja grup

9.30 – Integracja i zabawa – pod sceną

10.30 – Modlitwa, świadectwa i Uwielbienie, przygotowanie do Eucharystii – przy Ołtarzu Papieskim

11.30 – Eucharystia pod przewodnictwem JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

Ok. 12.30 – Agapa i powrót do domów

Prosimy zgłaszać grupy do 8 czerwca 2018 r.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie grup w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.