Dekret Biskupa Tarnowskiego ws. podręczników na rok szkolny 2018/2019

Dekret PDF – oryginał do druku:

Podręczniki 2018-2019

 

Lista podręczników szkolnych do nauczania religii dopuszczonych Dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża na rok szkolny 2018/2019:

1. Przedszkole
a) Nasza Boża Rodzina. Religia dla dzieci trzyletnich, red. W. Kubik SJ, T. Czarnecka,
G. Łuszczak SJ, wyd. WAM, Kraków 2012;
b) Radosne dzieci Boże. Podręcznik do religii dla dziecka trzyletniego, J. Snopek, D. Krupiński, wyd. Jedność 2015;
c) Pan Bóg kocha dzieci. Podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich, red. M. Zając, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014;
d) Świat dziecka Bożego. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego, J. Snopek, D. Krupiński, wyd. Jedność 2015;
e) Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich, red. W. Kubik SJ, T. Czarnecka,
G. Łuszczak SJ, wyd. WAM, Kraków 2011;
f) Jesteśmy dziećmi Boga. Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0, red. W. Kubik SJ, wyd. WAM, Kraków 2011;
g) Jestem dzieckiem Bożym. Podręcznik do przedszkola grupa pięciolatków, red. M. Zając, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012;
h) Spotkania dzieci Bożych. Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego, J. Snopek, D. Krupiński, wyd. Jedność 2015;
2. Szkoła podstawowa, klasy 1-4
a) Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej, red.
P. Goliszek, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012;
b) Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla II klasy szkoły podstawowej, red.
P. Goliszek, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013;
c) Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla III klasy szkoły podstawowej, red.
P. Goliszek, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014;
d) Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, red.
W. Janiga, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012;
e) Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, red. W. Kubik, G. Łuszczak, T. Czarnecka, wyd. WAM, Kraków 2011;
f) Kocham Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, red.
W. Kubik, G. Łuszczak, T. Czarnecka, wyd. WAM, Kraków 2012;
g) Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, red. W. Kubik, wyd. WAM, Kraków 2013;
h) Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, red.
Z. Marek, wyd. WAM, Kraków 2012;
i) Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce 2012;
j) Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce 2012;
k) Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce 2014;
l) Miejsce pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność, Kielce 2012;
3. Szkoła podstawowa, klasy 5-8:
a) Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej, red. W. Janiga, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013;
b) Wierzę w Kościół. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, red. W. Janiga, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014;
c) Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej, red.
Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM, Kraków 2013;
d) Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, red.
Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM, Kraków 2014;
e) Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, Kielce 2013;
f) Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, Kielce 2014;
W klasie siódmej i ósmej należy korzystać z dotychczasowych podręczników do klasy pierwszej i drugiej gimnazjum:
g) Spotykam Twoje słowo. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012 (klasa siódma);
h) Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013 (klasa ósma);
i) Szukam was. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, red. W. Kubik, wyd. WAM, Kraków 2011 (klasa siódma);
j) Jestem z Wami. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum, red. W. Kubik, wyd. WAM, Kraków 2012 (klasa ósma);
k) Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, Kielce 2013 (klasa siódma);
l) Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, Kielce 2014 (klasa ósma);
4. Gimnazjum:
a) Żyję Twoją miłością. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, red. P. Mąkosa, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014;
b) Chodźmy razem. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum, red. W. Kubik, wyd. WAM, Kraków 2013;
c) Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wyd. Jedność, Kielce 2015;
5. Szkoły ponadgimnazjalnej – liceum i technikum:
a) Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy ponadgimnazjalnej, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość;
b) Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013;
c) Świadczę o Jezusie w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy technikum, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014;
d) Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2015;
e) W Kościele – podręcznik multimedialny. Podręcznik i notes ucznia dla I klasy liceum
i technikum, red. Z. Marek, wyd. WAM, Kraków 2012;
f) W świecie – podręcznik multimedialny. Podręcznik i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum, red. Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM, Kraków 2013;
g) W rodzinie – podręcznik multimedialny. Podręcznik i notes ucznia dla III klasy liceum oraz IV technikum, red. Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM, Kraków 2014;
h) W blasku Bożej prawdy. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum, red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność, Kielce 2012;
i) Na drogach wiary. Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność, Kielce 2013;
j) W bogactwie miłości. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność, Kielce 2014;
k) Za progiem nadziei. Podręcznik do religii dla klasy III technikum, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz, wyd. Jedność, Kielce 2014;
6. Szkoła zawodowa:
W trzyletnich szkołach zawodowych należy korzystać z podręczników przeznaczonych do liceów (patrz punkt 5);