Olimpiada o św. Maksymilianie

Już po raz trzynasty, w roku szkolnym 2018/2019, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie.
Organizatorami są Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów)
z siedzibą w Warszawie, Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.
Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła.
Olimpiada organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych (konkurs plastyczny),
podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (konkursy wiedzy). W zeszłym roku w Olimpiadzie o św. Maksymilianie uczestniczyło ponad 2500 osób. W konkursach wiedzy nagrodami dla uczniów są laptopy, sprzęty fotograficzne i tablety.
Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymają dodatkowo indeksy na uczelnie w Polsce.
Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl