Biuletyn katechetyczny 2018/2019

Pobierz Biuletyn Katechetyczny W MOCY DUCHA BOŻEGO. KATECHIZACJA 2018/2019.

W Biuletynie Katechetycznym m.in.:
– terminy najważniejszych dla katechetów wydarzeń;
„Dni katechetyczne 2018” – wskazania dla katechetów, którzy przeprowadzą „katechezę ćwiczeniową” oraz wygłoszą w ramach tego wydarzenia referat na temat chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu;
Artykuł o patriotyzmie;
– Ważniejsze zmiany w prawie oświatowym;
– i inne.

Biuletyn DOC

Biuletyn PDF