Pielgrzymka katechetów i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy katechetów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich zaangażowanych w dzieło wychowywania młodego pokolenia na diecezjalną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku. Program:

9.30 – przyjazd do sanktuarium

10.00 – konferencja ks. dra Stanisława Bilskiego – kustosza sanktuarium

11.00 – Msza święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Leszka Leszkiewicza

12.00 – Agapa