Terminy bierzmowania

Na naszej stronie pod zakładką „Terminy bierzmowania” (link:http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?page_id=42) można zapoznać się z harmonogramem udzielania sakramentu bierzmowania w poszczególnych dekanatach. W dekanatach z niewyznaczonymi terminami informacji udzielają Księża Proboszczowie po ich ustaleniu z Księżmi Dziekanami.