Konkurs „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”

Serdecznie zachęcam do zainteresowania się V edycją konkursu „Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy”, który adresowany jest do uczniów szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych i dorosłych. Organizatorem Konkursu jest Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie przy wsparciu Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż objął Konkurs swoim patronatem.

Cele Konkursu:

  1. Możliwość spotkania się publiczności z nieodkrytą, często bardzo ciekawą i nowatorską muzyką.
  2. Propagowanie i inicjowanie zachowań sprzyjających powstawaniu w naszym regionie zespołów muzyczno- instrumentalnych.
  3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w  zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
  4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej.
  5. Promocja postaci i przesłania bł. Karoliny

POBIERZ: Regulamin wraz z załącznikami (karta zgłoszenia i in.)