Dziękczynienie za przyjęty sakrament bierzmowania

Drodzy bierzmowani!

Drodzy Księża, Katecheci!

Serdecznie zapraszamy na Diecezjalne Dziękczynienie za przyjęty Sakrament Bierzmowania, które zgodnie z zapowiedzią odbędzie się we wtorek 11 czerwca przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Wydarzenie, którego centralnym punktem jest uroczysta Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, będzie okazją do wyrażenia wspólnej radości za przyjęty Dar Ducha Świętego! Zapraszamy wszystkich, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, a także tych, którzy przystępowali do tego sakramentu w roku ubiegłym.

Ze względów organizacyjnych przyjazd do Starego Sącza należy koniecznie zgłosić do Wydziału katechetycznego w Tarnowie (telefonicznie lub mailowo).

Program spotkania:

9.00 – przyjazd i rejestracja grup w ośrodku Opoka

9.30 – integracja (wspólne śpiewy, tańce, wystąpienia – grupa muzyczna Roberta Frudzińskiego, Magdalena Kleczyńska, młodzież z duszpasterzami)

10.45 – spotkanie przed Ołtarzem Papieskim

11.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

Po Mszy świętej agapa (ciepły posiłek dla wszystkich uczestników dziękczynienia). Po agapie wszystkich chętnych zapraszamy na dalszy ciąg zabawy integracyjnej prowadzonej przez wodzireja z zespołem.