Dekret Biskupa ws. podręczników oraz informacja ws. prodręczników do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Dekret Biskupa Tarnowskiego ws. podręczników na rok szkolny 2019/2020 – pobierz!!!

W związku z faktem, iż po wprowadzeniu zmian w oświacie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych są rekrutowani osobno absolwenci gimnazjów i ósmoklasiści, należy podawać do wiadomości szkół, z których podręczników do religii będą korzystać w roku szkolnym 2019/2020. Wydawnictwo Jedność wyszło naprzeciw temu oczekiwaniu i wydało osobne podręczniki dla tych klas:

W blasku Bożej prawdy – Klasa I liceum i technikum podręcznik do religii dla absolwentów gimnazjum, rok 2012, red. ks. dr Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa – Klasa I liceum i technikum podręcznik do religii dla absolwentów kl. VIII SP, rok 2015, red. ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

UWAGA: podręczniki z serii wydawniczych Gaudium i WAM dobieramy według następujących zasad:

a) dla absolwentów trzeciej klasy gimnazjum podręczniki proponowane do tej pory dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych;

b) dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej – podręczniki, które do tej pory były używane w klasach trzecich gimnazjum. (Uwaga: w trakcie produkcji wydawnictwa Gaudium i WAM mogą zmienić nagłówek katechizmu dostosowując go do nowej sytuacji, podobnie jak uczyniło to wydawnictwo Jedność).