XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny: Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem – zmiany terminów!!!

Uwaga: zmianie ulega termin nadsyłania prac konkursowych, który zostaje przesunięty na 9 maja 2020 r. Pozostałe informacje będą udzielane wraz z rozwojem sytuacji związanej ze stanem epidemii w Polsce!!!

KOMUNIKAT: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ – W TRAKCIE ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE NIE MA POTRZEBY ZAMIESZCZANIA NA KARCIE ZGŁOSZENIA PIECZĘCI SZKOŁY. WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS RODZICA!

Regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenia – POBIERZ!!!

Plakat Konkursu – POBIERZ JPG

Plakat Konkursu POBIERZ PDF