Odprawy Katechetyczne 2020

Czcigodni Księża, Katecheci,

Uprzejmie informuję, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, w roku 2020 nie odbędą się Odprawy Katechetyczne w tradycyjnej formie, które były planowane na dni 28, 29 i 31 sierpnia. Równocześnie informuję, że materiały przygotowane na Odprawy Katechetyczne (wykłady, komunikaty itp.) zostaną rozesłane w formie elektronicznej do wszystkich parafii naszej diecezji przed 26 sierpnia 2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego. Księży Proboszczów proszę o ich przesłanie wszystkim katechetom posługującym na terenie parafii, zaś wszystkich katechetów o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Misje (skierowania) do nauczania religii dla katechetów będą wydawane w godzinach pracy  w biurze Wydziału Katechetycznego przez cały sierpień. Wniosek o skierowanie można przysłać do Wydziału Katechetycznego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub zeskanowany na adres e-mail (wydzkate@diecezja.tarnow.pl ), zaś skierowanie zostanie odesłane na adres parafii za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wniosek o skierowanie należy pobrać ze strony Wydziału katechetycznego (zakładka:  „Do pobrania”).

Z wyrazami szacunku,

Ks. Tomasz Lelito, dyrektor Wydziału Katechetycznego