Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

O Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku i od tego czasu prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.
Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Prowadzimy kwestę kościelną w polskich i zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych. Stałymi partnerami programu stypendialnego Fundacji są Narodowy Bank Polski, Poczta Polska Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zasady pomocy
Pomoc skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium jest średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz trudna sytuacja finansowa. Według regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jest to 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku ta kwota wynosi 1120 zł brutto. Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, zakup instrumentów muzycznych itp. Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe).
Formacja i integracja
Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. W lipcu 2012 stypendyści zwiedzali Lublin, w 2011 r. grupę 1400 podopiecznych Fundacji gościła Bydgoszcz. Wcześniej stypendyści odwiedzili też Łódź, Lublin, Toruń, Kołobrzeg, Ełk, Olsztyn, Kraków, Warszawę, Trójmiasto, Poznań, Wrocław i Aglomerację Śląską. Rok 2010 był wyjątkowy ze względu na dziesięciolecie działalności Fundacji. W ramach podziękowania, 2 tys. stypendystów i ich rodzin oraz Przyjaciół Fundacji udało się na czterodniową (19-22 lipca) pielgrzymkę na Jasną Górę. Od 2007 r. organizowane są oddzielne obozy dla studentów, a od 2008 r. także dla maturzystów. Stypendyści ze szkół wyższych spotykali się do tej pory w Węgierskiej Górce, Borowicach i Murzasichlu k. Zakopanego. Wrześniowe zjazdy absolwentów szkół średnich pomóc im w przygotowaniu się do życia w ośrodkach akademickich. Maturzystów z Fundacji gościły dotychczas Borowice, Murzasichle k. Zakopanego, Lidzbark Welski, Funka i Olsztyn. Ponadto, przez kilka lat podczas ferii zimowych w Warszawie i Krakowie odbywały się obozy języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.
Wolontariat
Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.
Jak zostać stypendystą?
By móc aplikować o stypendium Fundacji, należy zgłosić się do księdza koordynatora, który dysponuje formularzami wniosków o stypendium i poprowadzi przez wszystkie formalności. (źródło: www.dzielo.pl)

JAK STARAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
KONIECZNIE PRZECZYTAJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

1. Aby uzyskać stypendium należy pobrać formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu, przesłać do Koordynatora Diecezjalnego do Tarnowa zwykłą pocztą na adres:
Ks. mgr Bogdan Mikołajczyk
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
34-625 Skrzydlna 48
Tel. kontaktowy: (18) 333-10-39
Formularz jest do pobrania poniżej.
2. Po wysłaniu formularza należy czekać na link, który zostanie wysłany przez Fundację z Warszawy na podany w formularzu adres e-mail. Po jego otrzymaniu należy zalogować się na stronę www.stypendysta.pl
3. Po zalogowaniu się należy wypełnić wniosek. Na stronie www.stypendysta.pl znajduje się instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia wniosku. Należy pamiętać o tym, by wszelkie załączniki zeskanować i w formie elektronicznej dołączyć do wypełnianego wniosku.
4. Po wypełnieniu wniosku należy go ostatecznie zaakceptować i wydrukować. Wydrukowaną wersję należy przesłać do Koordynatora Diecezjalnego. Adres podany w p. 1.
5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego (p.1) nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Jeżeli stypendium zostanie przyznane, osoby zainteresowane zostaną poinformuje o tym przez Biuro Fundacji z Warszawy.


Karta informacyjna kandydata i wniosek o wydanie loginu do bazy danych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rok 2019/20


Spotkanie stypendystów w Tarnowie – 29 lutego 2020

Podziękowanie Księdzu Tadeuszowi Michalikowi za jedenastoletnią posługę i rozpoczęcie pełnienia funkcji diecezjalnego koordynatora przez Księdza Bogdana Mikołajczyka

Link do fotogalerii: https://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/6185354.Tarnow-Spotkanie-stypendystow-Fundacji-Dzielo-Nowego-Tysiaclecia/9#gt

Dnia 29 lutego br. odbyło się spotkanie formacyjne dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z terenu diecezji tarnowskiej organizowane przez diecezjalnego koordynatora ks. mgra Bogdana Mikołajczyka. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie i rozpoczęło się od celebracji Eucharystii o godz. 10:00, której przewodniczył dotychczasowy diecezjalny koordynator ks. dr Tadeusz Michalik. Wygłosił homilię odwołując się do słów św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas Pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1991: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ksiądz Tadeusz zachęcał stypendystów do postawy wdzięczności, ale także patrzenia z nadzieją na przyszłość, która jest jeszcze przed nimi. Wspominając lata pełnienia funkcji diecezjalnego koordynatora mówił: „Zawsze będę o was pamiętał. Lata koordynacji tego dzieła w diecezji tarnowskiej poczytuję sobie jako zaszczyt, tym bardziej że mogłem się budować waszą postawą autentycznej wiary i modlitwy, co pokazywaliście podczas naszych wyjazdów rekolekcyjnych czy obozów. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękuję”.

Podczas tego spotkania była okazja, aby stypendyści podziękowali Księdzu Tadeuszowie za jego jedenastoletnią posługę, którą pełnił dla nich jako diecezjalny koordynator. Na zakończenie Eucharystii delegacja stypendystów wypowiedziała z serca płynące podziękowania: „Dziękujemy za Twoje otwarte serce, uśmiech i życzliwość. Dziękujemy za Twoją ofiarną służbę dla nas stypendystów. Teraz Pan Bóg powołuje Cię do innych zadań. Z tej okazji pragniemy Ci życzyć mnóstwa nowych sił, cierpliwości i wytrwałości, a nade wszystko tego, byś dostrzegał powołanie w swej pracy i każdego dnia służył Bogu z miłością i oddaniem. Niech Bóg obficie Ci błogosławi, Matka Najświętsza ma Cię w swojej Opiece, a nasz patron – św. Jan Paweł II wyprasza Ci potrzebne łaski w służbie kapłańskiej”.

Po zakończonej Eucharystii był mały poczęstunek, a następnie nowy diecezjalny koordynator ks. Bogdan Mikołajczyk przeprowadził drugą organizacyjną część spotkania, podczas której zostały podjęte i omówione ważne sprawy bieżące dotyczące rekolekcji, obozów wakacyjnych oraz zbliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

________________________________________________________________________________________________

Spotkanie stypendystów w Tarnowie

 
23 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne stypendystów „Dzieło Nawego Tysiąclecia” z diecezji tarnowskiej organizowane przez lokalnego koordynatora ks. dr. Tadeusza Michalika. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Stanisława Salaterskiego. Podczas homilii Biskup stwierdził m.in., że „trzeba nam starać się być ludźmi o jednej twarzy, ludźmi, którzy są wierni wartościom, ideałom przez całe życie, chociaż to bywa trudne. To wierność ideałom sprawia, że osiągamy sukcesy na drodze naukowej, sportowej, a zakładając rodzinę, dajemy poczucie bezpieczeństwa i stałości małżeństwu”. Biskup Salaterski wyraził radość, że mógł spotkać się ze stypendystami na wspólnej modlitwie i prosił, by szczególnie serdecznie pomodlili się za swoich ojców w dniu ich święta. „Życzę wam wszelkiego dobra na nadchodzące wakacje i na cały czas korzystania ze wsparcia Fundacji, wzrastania i tworzenia rodziny młodych ludzi o wiernej i szlachetnej twarzy, bo w szkole Jana Pawła II trudno, żeby było inaczej” – powiedział hierarcha w kontekście rozpoczynających się właśnie wakacji.
Druga część spotkania miała charter organizacyjny podczas której omówiono m.in. sprawy wniosków stypendialnych oraz obozu wakacyjnego.


Spotkanie stypendystów w Rytwianach

W dniach 27-29 kwietnia br. Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej uczestniczyli w rekolekcjach w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Jest to kompleks pokamedulski, służący dziś jako ośrodek otwarty zarówno dla osób chcących przeżyć rekolekcje jak również wszystkich, którzy chcą w ciszy spędzić czas. Wieczorem 27 kwietnia Stypendyści wraz ze swoim koordynatorem przyjechali na miejsce, gdzie w kaplicy zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnego dnia do uczniów dołączył ks. Karol Zegan – koordynator z Kielc, który poprowadził całość rekolekcji, których myślą przewodnią było wskazanie na Chrystusa jako punktu odniesienia w każdym wymiarze ludzkiego życia. Stypendyści oprócz modlitwy mieli także czas na wspólne rozmowy, spacery oraz zwiedzanie kompleksu poklasztornego. Warto zwrócić uwagę na pozytywne opinie o naszych Stypendystach, jakie dali zarówno Ks. Dyrektor oraz pracownicy, którzy zgodnie podkreślali zdyscyplinowanie, skupienie oraz dobroć i radość, jakie promieniowały od naszych podopiecznych. Kolejny raz Stypendyści pokazali, że naprawdę stanowią żywy pomnik św. Jana Pawła II.
x Tadeusz Michalik – koordynator Fundacji DNT w diecezji tarnowskiej.


nowy
Spotkanie stypendystów w Tarnowie – 10 lutego 2018 r.

Spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Dnia 10 lutego b.r. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej. Miało ono charakter dnia skupienia wprowadzającego w okres Wielkiego Postu. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św., podczas której w homilii zwrócono uwagę na zadania stojące przez stypendystami w zakresie obrony wiary i wartości chrześcijańskich głoszonych przez św. Jana Pawła II. Po krótkiej przerwie nastąpiła cześć druga, w której wzięła udział S. dr Marietta Kruszewska. Siostra podczas prelekcji przybliżyła młodzieży postać św. S. Faustyny Kowalskiej z jej przesłaniem o Bożym Miłosierdziu. Zachęciła także do propagowania w sowich środowiskach Młodzieżowych Kółek Koronkowych. W spotkaniu więźli także udział rodzice Stypendystów, co łącznie dało liczbę ok. 100 osób.Spotkanie stypendystów w Zabawie – 17-18 czerwca 2017 r.

W dniach 17 i 18 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej. Tym razem Stypendyści gościli w Zabawie – rodzinnej parafii bł. Karoliny Kózkówny. Powodem naszej obecności w tym szczególnym miejscu była 30. rocznica beatyfikacji Karoliny. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję jeszcze lepiej się poznać, porozmawiać, a przede wszystkim pomodlić się w miejscu, gdzie spoczywają doczesne szczątki Błogosławionej. W spotkaniu wziął udział kustosz Sanktuarium bł. Karoliny, ks. Zbigniew Szostak, który pełnił rolę duchowego przewodnika. Spotkanie to było także okazją do rozmów w rodzicami Stypendystów.Spotkanie stypendystów – 18 lutego 2017 r.

18 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne stypendystów diecezji tarnowskiej zorganizowane przez ks. Tadeusza Michalika. Wydarzenie to było szczególne z kilku powodów. Jednym z nich był fakt iż wziął w nim udział przewodniczący Zarządu Fundacji ks. Dariusz Kowalczyk. Kolejnym powodem była obecność nowych stypendystów, którzy niedawno zostali włączeni do programu stypendialnego. Centralnym punktem spotkania była Msza Święta, podczas której homilię wygłosił Ksiądz Przewodniczący. W swoim wystąpieniu przedstawił on genezę powstania Fundacji, akcentując przy tym rolę, jaką wśród fundacyjnych działań pełnią letnie obozy formacyjno-integracyjne.
Po Mszy Świętej miała miejsce mniej oficjalna część spotkania podczas, której stypendyści mogli się wzajemnie poznać i posłuchać księdza Dariusza, który opowiadał o fundacyjnych inicjatywach.Marsz dla życia w Limanowej – XVI Dzień Papieski – 9 października 2016 – foto. K. Kuczera


Spotkanie stypendystów – 4 czerwca 2016 r.

4 czerwca 2016 r. stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji tarnowskiej uczestniczyli w kolejnym już spotkaniu formacyjnym, które tym razem obyło się w Tarnowie przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W kontekście obchodzonego jubileuszy 1050-lecia chrztu Polski, podopieczni organizacji mieli okazję wysłuchać konferencji ks. dr. Marka Podgórskiego. Duchowny, będący z wykształcenia historykiem przybliżył młodzieży okoliczności tego wydarzenia. W dalszej części spotkania powitano nowych stypendystów, a także poruszono sprawy organizacyjne dotyczące m.in. naboru wniosków stypendialnych na nowy rok szkolny. Warto dodać, iż spotkanie miało wyjątkowy charakter, ponieważ obecni byli na nim także stypendyści Fundacji im. abp. Jerzego Ablewicza. Była to więc okazja do wzajemnego poznania się stypendystów pochodzących z tej samej diecezji.


Spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – 16-17 kwietnia 2016 r. w Krynicy-Zdroju

W dniach 16 i 17 kwietnia 2016 r. stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji tarnowskiej uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym w Krynicy-Zdroju.  Podopieczni organizacji mieli okazję wysłuchać konferencji ks. Tomasza Jamroza, który zgodnie z założeniami programowymi FDNT na ten rok, przybliżył im temat miłosierdzia. Wspólnie spędzony czas był dla stypendystów okazją do wędrówek krynickimi szlakami, modlitwy oraz licznych rozmów.


Spotkanie stypendystów w Tarnowie – 12 lutego 2016

W sobotę 13 lutego odbyło się koleje spotkanie formacyjne Stypendystów FDNT diecezji tarnowskiej. W spotkaniu wziął udział ks. dr Paweł Górski – koordynator diecezjalny do spraw zwianych z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. W trakcie spotkania poruszono sprawy związane z obchodzonym Rokiem Miłosierdzia oraz Światowymi Dniami Młodzieży.


Spotkanie stypendystów w Starym Sączu

W daniach 18 i 19 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie formacyjne Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści przyjechali do Rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu mieszczącego się obok ołtarza papieskiego. Dla Stypendystów – stanowiących żywy pomnik Jana Pawła II – jest o miejsce szczególne, ponieważ 16 czerwca 1999 papież Jan Paweł II nawiedził Stary Sącz i kanonizował bł. Kingę. W spotkaniu ze Stypendystami wziął udział ks. mgr Zbigniew Guzy – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który kontynuował zagadnienia podjęte podczas spotkania, jakie miało miejsce 28 lutego b.r. w Tarnowie. Podczas dwóch dni Stypendyści mieli czas zarówno na modlitwę jak i osobiste rozmowy między sobą.


Galeria zdjęć


Wielkopostny Dzień Skupienia dla stypendystów – 28 lutego 2015

28 lutego br. odbyło się spotkanie Stypendystów FDNT Diecezji Tarnowskiej w ramach wielkopostnego dnia skupienia. Obecny był na nim ks. prałat Zbigniew Guzy Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zaproszony gość dotknął istotnego problemu konsekwencji nadużywania alkoholu i innych środków odurzających. Sprawa ta wydaje się być dziś aktualna stąd obecność osoby zajmującej się pomocą osobom uzależnionym. Kolejne spotkanie przewidziane jest na kwiecień. Wtedy Stypendyści będą obecni na dwudniowym spotkaniu w Starym Sączu obok ołtarza papieskiego.


Galeria zdjęć


Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia

W niedzielę 30 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczystość przekazania wszystkim diecezjom oraz przedstawicielom władz państwowych i samorządowych lampionu z zapaloną świecą (Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia). Wydarzenie to ma związek ze zbliżającą się kanonizacją bł. Jana Pawła II. Dla naszej diecezji lampion odebrały przedstawicielki stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Symbolika lampionu nawiązuje do objawienia, w którym św. Siostra Faustyna Kowalska usłyszała od Jezusa Miłosiernego, że Polski wyjdzie na cały świat Iskra Bożego Miłosierdzia. Bł. Jan Paweł II, którego kanonizacja odbędzie się 27 kwietnia br. był apostołem i krzewicielem Bożego Miłosierdzia w całym świecie. W Niedzielą Palmową nastąpi uroczyste przekazanie światła delegacjom młodzieży z poszczególnych dekanatów, a stamtąd światło powędruje do wszystkich parafii i rodzin diecezji.

Galeria zdjęć


Dzień skupienia stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Tarnowie

W dniu 15 marca miał miejsce dzień skupienia stypendystów Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej. Spotkanie przebiegło w dwóch etapach:
1. Msza św. z okolicznościowym kazaniem nawiązującym do zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz hasła Dnia Papieskiego.
2. Spotkania formacyjnego, w którym wziął udział i asp.sztab. Jerzy Kuczkowski z wydziału ds. nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Poruszono problem odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zjawisk demoralizacji z uwzględnieniem obowiązującego prawa.
Spotkanie zakończyło się przypomnieniem istotnych informacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw obozowych.


Galeria zdjęć ze spotkania