Katecheza specjalna

Szanowni Katecheci!

We wszystkich sprawach związanych z katechezą specjalną należy kierować się do DIECEZJALNEGO MODERATORA KATECHEZY SPECJALNEJ – KS. RAFAŁA ŁUKASIKA

Dane kontaktowe:

Ks. mgr Rafał Łukasik

ul. Klikowska 21

33-100 Tarnów

tel.: +48 600 811 643

mail: jmebil@gmail.com