Konspekty i inne pomoce na katechezę


KATECHEZA NA CZERWIEC – KONSPEKT

„Zachowaj mnie Boze”. Mądrość szlachetnością Karoliny.


KATECHEZA NA MAJ – KONSPEKT

„Mówię do Pana. Tyś jest Panem moim”. Czystość Karoliny wybraniem Boga.


KATECHEZA NA KWIECIEŃ – KONSPEKT

„Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek ”. Praca Karoliny budowaniem wspólnoty.


KATECHEZA NA MARZEC – KONSPEKT

„Mówię do Pana. Tyś jest Panem moim”. Modlitwa Karoliny potrzebą serca.


KATECHEZA NA LUTY – KONSPEKT


„Pan częścią dziedzictwa mego. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy”. Apostolstwo Karoliny owocem świętości.


KATECHEZA NA STYCZEŃ – KONSPEKT


„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3, 3-4) . Bł. Karolina Kózka – wzór dla każdego syna i córki.


KATECHEZA NA GRUDZIEŃ – KONSPEKT


Z błogosławioną Karoliną „O domu” przy świecach.


KATECHEZA NA LISTOPAD – KONSPEKT


“Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek” – Życiowe wybory Karoliny decydujące o jej zdolności do obrony własnej godności.


KATECHEZA NA PAŹDZIERNIK – KONSPEKT


“Błogosławieni miłosierni…”. – Samarytanka spod Tarnowa.

_______________________________


Prezentacja multimedialna do katechezy – POBIERZ!!!


KATECHEZA NA WRZESIEŃ – KONSPEKT

“Wyzwania w drodze do świętości” – Spotkanie z Bł. Karoliną

_______________________________


Prezentacja multimedialna do katechezy – POBIERZ!!!


Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Wał Rudy przygotowane przez katechetów świeckich z diecezji tarnowskiej


SERIA KATECHEZ O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

—————————————————————————

KATECHEZA DLA PRZEDSZKOLI

s. Elżbieta Kruszewska: “Naśladujemy Jezusa Miłosiernego”

 

KATECHEZA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I-III (TEMAT 1)

s. Anna Godek: “Ufamy Jezusowi miłosiernemu”

 

załącznik nr 1: PDF / DOC

załącznik nr 2: PDF / DOC

KATECHEZA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I-III (TEMAT 2)

Teresa Libera: “Błogosławiony Jan Paweł II zachęca nas do miłosierdzia”

załącznik nr 3: PPT

załącznik nr 4: PDF / DOC

KATECHEZA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY IV-VI (TEMAT 1)

Edyta Wardzała: “Wielbimy Boże miłosierdzie”

 

załącznik nr 5: PPTX

załącznik nr 6: PDF / DOC

załącznik nr 7: PDF / DOC

załącznik nr 8: PDF / DOC

załącznik nr 9: PDF / DOC

 

KATECHEZA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY IV-VI (TEMAT 2)

Ks. Tadeusz Kaźmierek: “Naśladujemy bł. Jana Pawła II w postawie miłosiernej”

załącznik nr 10: PDF / DOC

załącznik nr 11: PDF / DOC

załącznik nr 12: PDF / DOC

 

KATECHEZA DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ (TEMAT 1)

ks. Dariusz Król: “Przyjmujemy przesłanie Jezusa miłosiernego”

załącznik nr 13: PDF / DOC

KATECHEZA DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ (TEMAT 2)

ks. Grzegorz Nosal: “Świadczymy o Bożym miłosierdziu”

załącznik nr 14: PDF / DOC

KATECHEZA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (TEMAT 1)

ks. Stanisław Kłyś: “Jesteśmy wezwani do czynów miłosierdzia”

 

KATECHEZA DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (TEMAT 2)

ks. Tomasz Lelito: “Błogosławiony Jan Paweł II wzywa nas do realizacji wyobraźni miłosierdzia

załącznik nr 15: PDF / DOC

załącznik nr 16: PDF / DOC

załącznik nr 17: PDF / DOC

załącznik nr 18: PDF / DOC

załącznik nr 19: PDF / DOC


Pani Barbara Siedlarz jest autorką zbioru krótkich opowiadań, które za pośrednictwem naszej strony internetowej oddaje w ręce czytelników. “Opowiadania nie tylko dla dzieci” można wykorzystać również w pracy katechetycznej, do czego mocno zachęcamy

BARBARA SIEDLARZ – OPOWIADANIA NIE TYLKO DLA DZIECI


12 października odbyły się obchody XIV Dnia Papieskiego pod hasłem “Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Poniżej zamieszczamy konspekty okolicznościowych katechez na wszystkie etapy edukacyjne. Materiały zostały opublikowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

KONSPEKTY KATECHEZ

Konspekt katechezy dla klas I-III

Konspekt katechezy dla klas IV-VI

Konspekt katechezy dla klas gimnazjalnych

Konspekt katechezy dla klas ponadgimnazjalnych


Poniżej zamieszczone zostały nadesłane do Wydziału Katechetycznego konspekty katechez


s. A. PORĘBA – “Dar mądrości”s. A. PORĘBA – “Dar rozumu”s. A. PORĘBA – “Dar rady”s. A. PORĘBA – “Dar umiejętności”s. A. PORĘBA – “Dar męstwa”s. A. PORĘBA – “Dar pobożności”s. A. PORĘBA – “Dar bojaźni Bożej”“Aspekty etyczno-moralne zapłodnienia in vitro”