Komisja ds. Katechezy

21 maja 2019 – drugie posiedzenie Komisji ds. Katechezy

W dniu 21 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Katechezy, a którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji. Przedmiotem prac była dyskusja nt. projektu dokumentu „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej”. Obrady zaowocowały wieloma trafnymi spostrzeżeniami ze strony członków Komisji, co z pewnością wpłynie na ostateczny kształt wspomnianego dokumentu.

18 marca 2018 – pierwsze spotkanie Komisji ds. Katechezy

W dniu 18 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji ds. Katechezy. Spotkanie rozpoczęło się od wyznania wiary i złożenia przysięgi przez nowych członków Synodu, które przyjął ksiądz biskup Stanisław Salaterski. Komisja liczy 15 członków: księży, sióstr zakonnych oraz katechetów świeckich. W ramach posiedzenia podjęto kwestie organizacyjne, związane z działaniami Komisji oraz wyznaczono kierunki prac na najbliższe miesiące. Komisja rozpoczęła prace nad projektem dokumentu synodalnego „Katechizacja parafialna i szkolna w diecezji tarnowskiej”. Ponadto ustalono 25-osobowy skład Konsultorów Komisji ds. Katechezy, który zostanie przedstawiony Biskupowi Tarnowskiemu. Spotkaniu Komisji towarzyszyła ożywiona dyskusja nad kształtem katechizacji szkolnej i parafialnej w naszej diecezji.

Galeria zdjęć z posiedzenia Komisji

Galeria zdjęć

_______________________________________________________________________________

25 lutego 2019 r. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż ustanowił nową komisję w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej i nadał jej nazwę: Komisja do Spraw Katechezy. Oto skład nowej Komisji:

 1. Ks. dr Tomasz Lelito – przewodniczący
 2. Ks. dr Tadeusz Michalik – sekretarz
 3. P. mgr Roman Bojdo
 4. P. mgr Barbara Daniec-Kapałka
 5. P. mgr Andrzej Dusza
 6. Ks. dr Robert Dytko
 7. Ks. mgr Grzegorz Grych
 8. S. mgr Małgorzata Homa
 9. S. mgr Agata Kołek
 10. Ks. mgr Marek Kuzak
 11. S. mgr Agnieszka Lampasiak
 12. Ks. mgr Rafał Łukasik
 13. P. mgr Janusz Matras
 14. Ks. dr Bogusław Połeć
 15. P. dr Jolanta Witek

Informuję, że pierwsze spotkanie Komisji ds. Katechezy odbędzie się w poniedziałek 18 marca 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej kurii diecezjalnej w Tarnowie.