Kontakt z nami

Adres:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Telefon:

14-631-73-50

Fax:

14-631-73-59

e-mail: wydzkate@diecezja.tarnow.pl

Czas pracy:

Poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Wydział Katechetyczny pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, co nie oznacza, że w tym czasie przyjmuje wszystkich zainteresowanych. Sprawy związane z katechezą można w biurze Wydziału Katechetycznego bezpośrednio lub telefonicznie załatwiać w  następujących godzinach od poniedziałku do piątku: 9.00-12.00; 13.00-15.00.

 


Administrator strony internetowej: ks. Tomasz Lelito

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, poświęconego katechizacji w diecezji tarnowskiej, należy kierować na adres e-mail ks. Tomasza Lelito: tomasz.lelito@gmail.com

W serwisie można publikować autorskie materiały katechetyczne typu artykuły, prezentacje, konspekty itp., które należy przesyłać na wskazany wyżej adres e-mail. Redakcja serwisu nie gwarantuje publikacji na stronie internetowej każdego nadesłanego materiału.