e-katecheza

Materiały katechetyczne – konspekty, linki do materiałów, inne:

Nowe materiały:

Temat: Ustanowienie Eucharystii. Katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP (i nie tylko) przygotowana przez księdza Czesława Górkę z Łukowej.

Temat: Mój czynny i świadomy udział we Mszy świętej. Katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP (i nie tylko) przygotowana przez księdza Czesława Górkę z Łukowej.

___________________________________________________

Temat: Katecheza na Zesłanie Ducha Świętego. Katecheza w formie filmu przygotowana przez Panią Jolantę Witek z Mielca oraz wolontariuszy z V LO w Mielcu.

Temat: Wyznaję wiarę w Pana Jezusa jak bł. Jose Sanchez del Rio. Katecheza w formie filmu przygotowana przez ks. Krzysztofa Ciebienia z Tarnowa.

Temat: Poznaje Boga przez naukę jak św. Edyta Stein. Katecheza w formie filmu przygotowana przez ks. Krzysztofa Ciebienia z Tarnowa.

Temat: Kardynał Stefan Wyszyński – czas to miłość. Katecheza interaktywna dla młodszych klas szkoły podstawowej przygotowana przez Panią Annę Zielińską z Nowego Sącza.

Temat: Nasz Patron Kardynał Stefan Wyszyński. Katecheza interaktywna dla starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży przygotowana przez Panią Annę Zielińską z Nowego Sącza.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Katecheza interaktywna dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowana przez Panią Katarzynę Mordarską ze Żbikowic.

___________________________________________________

Temat: Wypełniam wolę Boga, jak święty Juan Diego. Katecheza w formie filmu przygotowana przez księdza Krzysztofa Ciebienia.

Temat: Kształtuję serce wg wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara. Katecheza w formie filmu przygotowana przez księdza Krzysztofa Ciebienia.

____________________________________________________

Temat: Święty Jan Paweł II – Przyjaciel Dzieci. Katecheza dla dzieci najmłodszych przygotowana przez Panią Annę Zielińską z Nowego Sącza.

Temat: Janie Pawle II – nasz święty orędowniku. Katecheza dla uczniów ze szkoły podstawowej przygotowana przez Siostrę Urszulę Piwowar z Łukowej.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Katecheza dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowana przez Panią Barbarę Polniaszek – katechetkę z Latoszyna i Straszęcina.

Temat: Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Katecheza dla uczniów z klasy 3 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Przygotowanie darów. Katecheza dla uczniów z klasy 3 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Uczynki miłosierne co do ciała. Katecheza dla uczniów z klasy 2 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Uczynki miłosierne co do ciała. Katecheza dla uczniów z klasy 4 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła. Katecheza dla uczniów z klasy 3 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Uczynki miłosierne co do duszy. Katecheza dla uczniów z klasy 2 i 4 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

Temat: Ustanowienie Eucharystii. Katecheza dla uczniów z klasy 3 szkoły podstawowej przygotowana przez Księdza Mateusza Opolskiego z Podegrodzia.

___________________________________________

Temat: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Katecheza dla dzieci z klas 1-3 (i nie tylko!!!) przygotowana przez księdza Promyczka – ks. Andrzeja Mulkę i Promyczki Dobra z Nowego Sącza

Pani Katarzyna Mordarska – katechetka ze Żbikowic: Jan Paweł II – nauczyciel dzieci i młodzieży (katecheza interaktywna dla dzieci ze szkoły podstawowej – kasy 1-4);

Pan Bartłomiej Koza – katecheta z Tarnowa: Jan Paweł II – Pielgrzym: Konspekt, Prezentacja (katecheza dla uczniów z klas 5-8 szkoły podstawowej)

Ksiądz Łukasz Dutka – katecheta z Tuchowa: Jan Paweł II – święty pośród nas: Konspekt DOCKonspekt PDF, Materiały źródłowe DOCMateriały źródłowe PDF (katecheza dla szkół średnich)

Temat: Święty Jan Paweł II – katecheza; Święty Jan Paweł II QUIZ do katechezy. Materiały dla uczniów Szkoły Podstawowej przygotowane przez Panią Annę Zielińską z Nowego Sącza

Temat: Na stulecie urodzin św. Janowi II w hołdzie. Katecheza w formie filmu przygotowana przez Panią Jolantę Witek wraz z wolontariuszami z V LO w Mielcu

Temat: Fatima – Maryja nas kocha. Katecheza dla dzieci szkoły podstawowej przygotowana przez ks. M. Bysia

Temat: Pastuszkowie z Fatimy i Piękna Pani. Katecheza dla młodszych dzieci ze szkoły podstawowej przygotowana przez Panią Katarzynę Mordarską

____________________________________________________

Temat: Staję w obronie skrzywdzonych, jak św. Stanisław – katecheza w formie filmu przygotowana przez Księdza Krzysztofa Ciebienia

Temat: Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa – katecheza w formie filmu przygotowana przez Księdza Krzysztofa Ciebienia

Temat: Pielęgnując tradycję świadczę o swojej wierze – katecheza w formie filmu przygotowana przez Księdza Krzysztofa Ciebienia

Temat: Najnowsza historia Kościoła – katecheza w formie filmu przygotowana przez Księdza Krzysztofa Ciebienia

Temat: Katechizm pamięciowy – powtórzenie prawd katechizmowych w formie interaktywnej. Pomoc przygotowana przez Siostrę Urszulę Piwowar

Temat: Sakramenty w służbie komunii – katecheza interaktywna dla przedszkolaków przygotowana przez Panią Katarzynę Mordarską

Temat: Maj – miesiąc Maryi – katecheza interaktywna dla przedszkolaków przygotowana przez Panią Katarzynę Mordarską

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa – katecheza interaktywna dla uczniów z klas I-III SP przygotowana przez Panią Barbarę Polniaszek

Temat: Sakrament pokuty – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Warunki dobrej spowiedzi – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Rachunek sumienia – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Żal za grzechy – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Mocne postanowienie poprawy – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Sakrament pokuty i szczera spowiedź – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – katecheza interaktywna dla uczniów klasy III SP przygotowana przez ks. Czesława Górkę – proboszcza i katechetę z Łukowej

Temat: Jezus Zmartwychwstały zaprasza nas do swego stołu – katecheza interaktywna dla uczniów klasy SP przygotowana przez Panią Agnieszkę Szwiec – katechetkę z Wojnicza

Temat: Matka Boża Królowa Polski – katecheza interaktywna dla uczniów klasy VIII SP przygotowana przez Panią Annę Zielińską – katechetkę z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

Temat: Prześladowanie chrześcijan – katecheza interaktywna dla uczniów klasy VII SP przygotowana przez Panią Annę Zielińską – katechetkę z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

Temat: Maryja w życiu Jezusa i Kościoła – katecheza interaktywna dla uczniów klasy VII SP przygotowana przez Panią Annę Zielińską – katechetkę z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

Temat: Cuda Pana Jezusa – katecheza interaktywna dla uczniów klasy “0” SP przygotowana przez Panią Annę Zielińską – katechetkę z parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu

Temat: Maj miesiącem Maryi – katecheza interaktywna dla uczniów szkoły średniej i starszych klas szkoły podstawowej przygotowana przez Panią Małgorzatę Byrską – katechetkę z parafii Ducha Świętego w Mielcu

_____________________________________________________

Temat: Bóg daje świadectwo o swoim Synu. Katecheza interaktywna przygotowana przez Panią Małgorzatę Stoszko – katechetkę z parafii Wielka Wieś

Temat: Katecheza i modlitwa majowa Litanią Loretańską w formie filmu. Katechezę przygotowała Pani dr Jolanta Witek – katechetka z Mielca (parafia Ducha Świętego).

_____________________________________________________

Temat: Maryja – Królowa Polski. Katecheza dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej przygotowana przez Siostrę Urszulę Piwowar służebniczkę BDNP – katechetkę z parafii Łukowa

Temat: Maryja – Królowa Polski. Katecheza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej przygotowana przez Siostrę Urszulę Piwowar służebniczkę BDNP – katechetkę z parafii Łukowa

____________________________________________________

Temat: Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Katecheza interaktywna dla uczniów szkoły podstawowej – klasy 1-4. (Pomoc przygotowana przez Panią Katarzynę Mordarską).

Temat: Kardynał Stefan Wyszyński – prawdziwy Patriota. Dodatek 1 – prezentacja Kalendarium; Dodatek 2 Kardynał Wyszyński – Ojciec narodu i Patriota. Katecheza dla uczniów szkoły podstawowej – klasy 5-8. (Pomoce przygotowane przez Pana Bartłomieja Kozę).

Temat: Kardynał Wyszyński – być kimś więcej… Dodatek – prezentacja (opracował uczeń Nikodem Kuk). Katecheza dla uczniów szkół średnich. (Pomoce przygotowane przez Księdza Łukasza Dutkę we współpracy z uczniem).

___________________________________________________

Temat: Rachunek sumienia (klasa III SP – katecheza w formie filmu zamieszczonego w serwisie YouTube) – ks. Władysław Midura i ks. Jaromir Buczak z parafii Trzciana

Temat: Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom (klasa III SP – katecheza w formie filmu zamieszczonego w serwisie YouTube) – ks. Władysław Midura i ks. Jaromir Buczak z parafii Trzciana

_____________________________________________________

Temat: Spotykamy się ze Zmartwychwstałym Jezusem podczas Mszy świętej (klasa I SP wg podręcznika Jedność). Pani Agnieszka Szwiec – katechetka z Wojnicza

Temat: Biblia – list Boga do człowieka. Katecheza dla dzieci autorstwa Pani Katarzyny Mordarskiej ze Żbikowic

___________________________________________________

Temat: Sakrament pokuty i pojednania – powtórzenie. Pani Katarzyna Mordarska – katechetka ze Żbikowic

Temat: Uczynki miłosierdzia co do ciała – układanka “połącz w pary” (klasa IV SP). Pani Agnieszka Szwiec – katechetka z Wojnicza

Temat: Uczynki miłosierdzia co do duszy – układanka “połącz w pary” (klasa IV SP). Pani Agnieszka Szwiec – katechetka z Wojnicza

Ks. Krzysztof Ciebień – duszpasterz akademicki w Tarnowie, katecheta z parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie: Bóg, Honor, Ojczyzna (katecheza w formie filmu opublikowanego w serwisie YT – materiał dla dzieci i nie tylko

Ks. Krzysztof Ciebień – duszpasterz akademicki w Tarnowie, katecheta z parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś (katecheza w formie filmu opublikowanego w serwisie YT – materiał dla dzieci i nie tylko

________________________________________________________

Temat: “Miłość za miłość” – katecheza dla dzieci młodszych (4 kl. SP)autorstwa Pani Agnieszki Szwiec – katechetki z Wojnicza

Nie, nie boję się niczego – Św. Faustyna (Aureola – od Stanisława do Karola) – teledysk dla dzieci. Link udostępniony i przysłany przez ks. Andrzeja Mulkę – dyrektora Promyczka z Nowego Sącza

Temat: Chrześcijańskie przeżywanie choroby, cierpienia i śmierci. Katecheza o sakramencie chorych dla młodzieży (z cyklu “katechez pokazowych”) – materiał przesłany przez Pana Bartłomieja Kozę – katechetę z Tarnowa: konspektprezentacjafilm

_________________________________________________

Temat: Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom (klasa III SP – katecheza w formie filmu zamieszczonego w serwisie YouTube) – ks. Władysław Midura i ks. Jaromir Buczak z parafii Trzciana

Temat: Miłosierdzie Boże – formy kultu (klasy VI-VIII SP – konspekt) – s. Urszula Piwowar – katechetka z Łukowej

Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa moją mocą w życiu (klasa IV SP – prezentacja zamieszczona w serwisie padlet.com) – ks. Aadam Król ze Szczepanowic

Temat: Jezus uczy nas prawdziwej miłości (klasa “0” – prezentacja zamieszczona w serwisie padlet.com) – ks. A. Król ze Szczepanowic

Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś (klasa VI SP – prezentacja zamieszczona w serwisie padlet.com) – ks. A. Król ze Szczepanowic

_________________________________________

Katechezy na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II (katechezy przygotowali: pani Katarzyna Mordarska, pan Bartłomiej Koza, ksiądz Łukasz Dutka. Opieka nad projektem: ks. Robert Dytko)

Pani Katarzyna Mordarska – katechetka ze Żbikowic: Jan Paweł II – nauczyciel dzieci i młodzieży (katecheza interaktywna dla dzieci ze szkoły podstawowej – kasy 1-4);

Pan Bartłomiej Koza – katecheta z Tarnowa: Jan Paweł II – Pielgrzym: Konspekt, Prezentacja (katecheza dla uczniów z klas 5-8 szkoły podstawowej);

Ksiądz Łukasz Dutka – katecheta z Tuchowa: Jan Paweł II – święty pośród nas: Konspekt DOCKonspekt PDF, Materiały źródłowe DOCMateriały źródłowe PDF (katecheza dla szkół średnich);

________________________________________

Ks. Krzysztof Ciebień – duszpasterz akademicki w Tarnowie, katecheta z parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie: ŻAL DOSKONAŁY. Bóg przebacza nam grzechy (katecheza w formie filmu opublikowanego w serwisie YT – materiał dla dzieci i nie tylko);

_________________________________________

Ks. Marcin Byś – katecheta z Radomyśla Wielkiego: Wielki Tydzień w czasie kwarantanny (katecheza dla dzieci ze szkoły podstawowej w formie prezentacji).

Prezentacje dla klas 6-8 Szkoły podstawowej. Przygotował: ks. M. Byś – Radomyśl Wielki): Temat: Wielki Tydzień Link 1 |Temat: Wiara… w czasach epidemii (Jak przygotować się do uczestnictwa we Mszy świętej on-line) Plik 1 |

_________________________________________

Materiały o świętości życia nie tylko na katechezę (warto wykorzystać w nauczaniu WDŻ). Materiały przygotowane przez Doradców Życia Diecezji Tarnowskiej:

Dojrzałość do małżeństwa. Barbara Siedlarz, Doradca Życia Rodzinnego (.docx)

Dzień Świętości Życia. Szkoła podstawowa – klasy starsze. Sylwia Kulig, Doradca Życia Rodzinnego (.pptx)

Dzień Świętości Życia. Szkoła średnia. Sylwia Kulig, Doradca Życia Rodzinnego (.pptx)

Hymn o Miłości. Roman Bojdo, Doradca Życia Rodzinnego (.pptx)

Prezentacja dla dzieci o Duchowej Adopcji. POBRANE (Z duchowaadopcja.pl – .pptx)

Związki niesakramentalne. Roman Bojdo, Doradca Życia Rodzinnego (.pptx)

Naturalne metody rozpoznawania płodności. Barbara Siedlarz, Doradca życia rodzinnego (PDF)

“Pigułka dzień po”. Barbara Siedlarz, Doradca życia rodzinnego (PDF)

Seksualność człowieka. Barbara Siedlarz, Doradca życia rodzinnego (DOC)

__________________________________________________

Linki do prezentacji multimedialnych do wykorzystania na katechezie (program GENIAL.LY, WORLDWALL.NET). Do wykorzystania w szkole podstawowej – klasy wg uznania (zebrał i nadesłał: ks. J. Misiak – Radłów): | Temat: Mały Katechizm do pierwszej Komunii Świętej Plik 1 | Temat: Wielki Czwartek Plik 1 Plik 2 Pliki 3 Plik 4 Plik 5 | Temat: Wielki Piątek Plik 1 | Temat: Święty Józef Plik 1 Plik 2 | Temat: Córka Jaira Plik 1 | cdn…

__________________________________________________

Prezentacje multimedialne (.pptx) do katechez w szkołach średnich (ks. M. Gródek – Mielec): Temat: Cnoty – trwanie w Królestwie Bożym Plik 1 | Temat: Święty Jan Paweł II Wielki Plik 1 | Temat: Pielgrzymki do Ojczyzny JP2 Plik 1| Temat: Praca nad sobą – wzrost w Królestwie Bożym Plik 1| Temat: Misja Kościoła Plik 1 | Temat: Moralność i składowe czynu moralnego Plik 1 | Temat: Grzech – odejście od Królestwa Bożego Plik 1 | Temat: Kościół wobec świata Plik 1 | Temat: Katolicka nauka społeczna Plik 1 | Temat: Spowiedź – powrót do Królestwa Bożego Plik 1 | Temat: Opcja na rzecz ubogich Plik 1 | Temat: Bożki współczesnego świata Plik 1 | Temat: Kościół lokalny (partykularny) Plik 1| Temat: Misjonarze polscy w świecie Plik 1 | Temat: Miłość – podstawowe prawo chrześcijan Plik 1 | Temat: Rodzina – wspólnota życia i miłości Plik 1 | Temat: Życie ludzkie – bezcenny dar Plik 1 | Temat: Szczęśliwi czystego serca Plik 1 | Temat: Praca ludzka – obowiązek czy przywilej Plik 1 | Temat: Modlitwa rozmowa z Bogiem Plik 1 |

____________________________________________________

Temat: Biblia – Księga Życia (Seria 20 katechez dla dzieci. Ciekawy materiał dla dzieci, katechetów i rodziców autorstwa s. Agnieszki Krajnik z Lublina. Linki zawierają konspekt z 20 tematami oraz folder ze zdjęciami (ZIP) ręcznie wykonanych z materiałów płóciennych ilustracji do Biblii. Pomoc do kreatywnego wykorzystania, np. do tworzenia podobnych materiałów w domu) Plik 1Plik 2 (s. A. Krajnik – Lublin)

Temat: Rut (kobiety z Biblii – prezentacja w formie filmu) Plik 1 (s. A. Krajnik – Lublin)

Temat: Judyta (kobiety z Biblii – prezentacja w formie filmu) Plik 1 (s. A. Krajnik – Lublin)

Temat: Estera (kobiety z Biblii – prezentacja w formie filmu) Plik 1 (s. A. Krajnik – Lublin)

Temat: Błogosławiona Karolina (prezentacja w formie filmu) Plik 1 (s. A. Krajnik – Lublin)N

______________________________________________________

Temat: Nadzieja (dla uczniów szkoły ponadpodstawowej i starszych klas szkoły podstawowej) Plik 1Plik 2 (p. R. Bojdo – Wojnicz)

Temat: Sakrament Eucharystii (klasa VIII) Plik 1Plik 2 (ks. J. Misiak – Radłów)

Temat: Katecheza o św. Józefie (starsze klasy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe) Plik 1Plik 2 (ks. J. Misiak – Radłów)

Temat: Chcę mieć dobry wzrok – katecheza na IV niedzielę Wielkiego Postu. I nie tylko! (Szkoła podstawowa) Plik 1Plik 2 (p. A. Szwiec – Wojnicz)

Temat: Triduum Paschalne (klasy IV-VIII szkoły podstawowej) Plik 1plik 2plik 3 (ks. D. Kurek – Mielec)

Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa (klasy IV-VIII szkoły podstawowej) Plik 1plik 2plik 3 (ks. D. Kurek – Mielec)

Temat: Będę dla chorych ratunkiem – Sakrament Namaszczenia Chorych (klasa VIII szkoły podstawowej) Plik 1 – Plik 2 (ks. W. Wołek – Szczurowa)

Temat: Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie (klasy V-VII szkoły podstawowej) Plik 1 (p. A. Kołacz – Bochnia)

Temat: Kościół lokalny (klasa I po gimnazjum) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

Temat: Prymas Tysiąclecia (klasa I po gimnazjum) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

Temat: Nie cudzołóż (klasa II liceum, technikum, branżowa) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

Temat: Eucharystia szkołą życia rodzinnego (klasa III liceum, branżowa, klasa IV technikum) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

Temat: Człowiek a kultura (klasa IV technikum) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

Temat: Człowiek a media(klasa IV technikum) Plik 1 (ks. M. Dadał – Szczurowa)

______________________________________________

Katechezy (klasa III SP) – link (ks. K. Smoroński – Paszyn)

Katechezy (klasa IV SP) – link (ks. K. Smoroński – Paszyn)

Katechezy (klasa V SP) – link (ks. K. Smoroński – Paszyn)

Katechezy (klasa VI SP) – link (ks. K. Smoroński – Paszyn)

Materiały multimedialne – linki (ks. K. Smoroński – Paszyn)

_____________________________________

Materiały do katechezy dla różnych klas publikowane na prywatnej stronie katechety ks. Jakuba Piekielnego – link (ks. J. Piekielny – Łękawica)

Mocni w Duchu – materiały wideo (dla dzieci przedszkolnych (starszych), zerówki i klas 1-3 SP): opis projektuodcinek 1 (nadesłał: O. W. Bojanowski SJ – Nowy Sącz)

Film Święta Faustyna z serii “Aureola”: link (nadesłał: ks. A. Mulka – Nowy Sącz)

Koronka do Bożego Miłosierdzia z Promyczkami Dobra (z dziećmi i dla dzieci) – link (nadesłał: ks. A. Mulka – Nowy Sącz)

Św. Sebastian – święty na czas zarazy. Film BUNTOWNIK Z WYBORU!link (Synaj.tv i ks. M. Baran)

Wideo-katecheza z Synaj.tv: Seria TAJEMNICA EUCHARYSTII – odc. 1 “Misterium bliskości Boga” (ks. M. Dąbrówka – Tarnów)

Materiały i pomysły dla naszych uczniów na trudne czasy… (klasy IV-VIII na stronie katechezanatana.pl) – link (nadesłał: ks. A. Jasnos – Lublin)

Warto zobaczyć: katechezamatana.pl

Linki do stron z podręcznikami: Jedność, Gaudium

_____________________________________________

Linki do prezentacji multimedialnych do wykorzystania na katechezie (program GENIALLY). Wartościowe i godne uwagi. Schemat: klasa, zagadnienie, link do materiału (zebrał i nadesłał: ks. J. Misiak – Radłów)

Klasa I SP:

Syn marnotrawny link 1link 2

Droga Krzyżowa i Ojcze nasz link 1

Święty Józef link 1 link 2

Anioł Stróż link 1

Wielki Post link 1

Niedziela Palmowa link 1link 2link 3

Święty Patryk link 1

Klasa II SP

Święty Józef link 1link 2

Zło grzechu link1

Bóg nam przebacza link 1

Niedziela Palmowa link 1link 2

Droga Krzyżowa link 1

Jezus zwycięża szatana link 1

Spotkanie z Jezusem link1

Sakrament Pokuty link 1

Klasa III SP

Apostołowie Pana Jezusa link 1

Przygotowanie do spowiedzi świętej link 1link 2link 3link4

Sumienie link 1

Msza święta link 1

Dekalog link 1link 2

Przypowieść o miłosiernym ojcu link 1

Klasa IV SP

Modlitwa w Ogrójcu link 1

Wędrówka do Ziemi Obiecanej link 1

Święty Jan Paweł II link 1

Uczynki miłosierdzia link 1

Droga Krzyżowa link 1

Zwiastowanie NMP link 1

Ostatnia Wieczerza link 1

Wędrujemy przez życie link 1

Klasa V SP

Bóg zawiera przymierze ze swoim Ludem link 1

Nowe Przymierze w Jezusie link 1

Bóg pragnie zbawić każdego człowieka link 1

Salomon – mądry władca link 1

Zwiastowanie NMP link 1

Droga Krzyżowa link 1

Szerzę dobro link 1

Dzielę się wiarą link 1

Czynię miłosierdzie link 1

Przypowieść o siewcy link 1

Wierzę w moc słów Jezusa link 1

Święty Józef link 1

Klasa VI SP

Przykazania kościelne link 1

Rozwój Kościoła w średniowiecznej Polsce link 1

Zdrada Judasza link 1

Geografia Izraela link 1

Msza święta link 1

Życie Izraelitów za czasów Jezusa link 1

Sakramenty święte link 1

Klasa VII SP

Sakramenty święte link 1

Powstanie Ewangelii link 1

Święty Jan Paweł II link 1

Praktyki pokutne link 1

Historia zbawienia link 1

Sakrament małżeństwa link 1

Święta Jadwiga link 1

Klasa VIII SP

Zmartwychwstanie Jezusa link 1

Wielki Piątek link 1

Wielki Post link 1link 2

Święty Jan Paweł II link 1

Koronka do Bożego Miłosierdzia link 1

Sakrament małżeństwa link 1

O ubóstwie link 1

Czy kocham swoje życie? link 1

_______________________________________