Duszpasterstwo nauczycieli

Archiwum wpisów

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
W sumie: 357431

Olimpiada Teologii KatolickiejOlimpiada Teologii Katolickiej, Lublin 2017.

Temat: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca

__________________________________________________________

>>>REGULAMIN – TUTAJ<<<

__________________________________________________________

>>>LITERATURA<<<

UWAGA: LITERATURA DO POBRANIA ZE STRONY ORGANIZATORÓW OLIMPIADY TUTAJ

ETAP SZKOLNY

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,26-38

2. Magisterium Kościoła:

– Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.

– KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).

– KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).

– KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).

– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.

– Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10.

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.

– List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.  

– Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); s. 81-88 (Niewiasta nadziei).

3. Opracowania:

– Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49; s. 83-85.

– Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.

– Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74.

ETAP DIECEZJALNY

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,39-45

2. Magisterium Kościoła:

– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.

– Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.

– Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.

– Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie.

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku). 

– Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia

– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia

– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia

3. Opracowania:

– Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49.

– Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II)

– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79.

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,46-55

2. Magisterium Kościoła:

– Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.

– Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.

– Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.

– Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).

3. Opracowania:

– Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379.

– Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-387.

– Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.

– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63.

– Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.

– Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.

– Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.

BIERZMOWANIE


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według programu diecezjalnego


W OCZEKIWANIU NA DUCHA ŚWIĘTEGO


celebracje katechezy konferencje


MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

V SYNOD DIECEZJI TARNOWSKIEJ