Błogosławiona Karolina

MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW ZA PRZYCZYNĄ BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY

Wszechmogący i miłosierny Boże! Ty w osobie bł. Karoliny ukazałeś nam wzór autentycznej troski o godność człowieka i wartość życia w każdym jego wymiarze. Spraw, abyśmy przyzywając orędownictwa bł. Karoliny – dziewicy i męczennicy, patronki dzieci i młodzieży – umiejętnie, pracowicie, cierpliwie i wytrwale kształtowali umysły i serca młodych, a nade wszystko sami stawali się wzorem do naśladowania w codzienności.

Bł. Karolino, która świętym życiem i męczeńską śmiercią wypełniłaś Chrystusowy program Ośmiu Błogosławieństw, bądź dla nas wzorem realizacji chrześcijańskiego powołania do świętości. Dałaś nam przykład, że całą ufność należy bezwzględnie pokładać w Bogu! Wspieraj nas, nauczycieli i katechetów, dodawaj sił, abyśmy na Twój wzór i za Twoim przykładem stawali się świadkami wiary aż do męczeństwa; abyśmy naśladowali Chrystusa – najlepszego Nauczycieli i Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Bł. Karolino! Bądź dla nas drogowskazem w trudnych czasach i ideałem na drogach do świętości! Pobudzeni Twoim pokornym życiem pragniemy być silnymi, wymagającymi od siebie, a po bratersku i z łagodnością, wyrozumiałymi wobec naszych wychowanków. Oręduj za nami, aby przekazywane przez nas prawdy i wartości ewangeliczne były przyjęte przez dzieci i młodzież i realizowane na Twój wzór. Niech Twój przykład zachęca nas, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego – na wzór Maryi – pokornej Służebnicy Pańskiej, podążali do Boga idąc po drogach światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…


MODLITWA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW ZA PRZYCZYNĄ BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY – wersja krótsza

Błogosławiona Karolino!

Niestrudzona i gorliwa patronko dzieci i młodzieży! Konsekwentna krzewicielko wiary wśród wszystkich pokoleń. Ty, która niezłomnym życiem dała świadectwo wiary, ginąc męczeńską śmiercią w obronie czystości!

Wspieraj nas, nauczycieli i katechetów i dodawaj sił, abyśmy na Twój wzór
i za Twoim przykładem, z prostotą i pokorą, konsekwentnie, niestrudzenie, każdego dnia przekazywali wiedzę religijną i życiową mądrość wszystkim, których Dobry Bóg postawi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. Abyśmy z Twoim przykładem stawali się autentycznymi, odważnymi i silnymi Bogiem świadkami wiary.

Użycz nam swojej mocy, pokory, pracowitości, cierpliwości i wytrwałości, abyśmy zapatrzeni w Chrystusa i Maryję prowadzili naszych wychowanków i wszystkich ludzi do Boga. Amen.

Ojcze nasz…


Modlitwa została opracowana przez katechetkę p. dr Jolantę Witek z parafii Ducha Świętego w Mielcu i dopuszczona przez władzę duchowną (OW-2.2/75/14).